Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Έκθεση για τη σχέση Ελλήνων και Φοινίκων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Μια έκθεση για τους Έλληνες σε σχέση με τους Φοίνικες, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων  “ Σταυροδρόμια της Μεσογείου”, που διοργανώνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από >>>

τις 20 Δεκεμβρίου 2011 έως τις 20 Ιουνίου 2012 και το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού "Θεσσαλονίκη, Σταυροδρόμι Πολιτισμού 2011: Αραβικός κόσμος και Ισραήλ", ετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος της έκθεσης είναι να προβάλει τις διαχρονικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Φοινίκων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια.

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η μοναδική εκδήλωση, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) έδωσε χτες το πράσινο φως ως προς τον προσωρινό δανεισμό 97 αρχαίων έργων κι ενός αντιγράφου από δύο ελληνικά μουσεία (το Εθνικό Αρχαιολογικό και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) και εννέα Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, γνωμοδότησε υπέρ του προσωρινού δανεισμού 34 έργων από το Μουσείο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού, προκειμένου να παρουσιαστούν στην έκθεση, ενώ όρισε και την τριμελή εκτιμητική επιτροπή που θα καθορίσει την οικονομική αξία των έργων.

Η έκθεση θα αποτελείται από εννέα χρονολογικές και θεματικές ενότητες. Η πρώτη θα περιλαμβάνει μια εισαγωγή και ένα χρονολόγιο, με τη συνοπτική ιστορία των Φοινίκων. Η δεύτερη θα έχει τίτλο "Οι απαρχές των επαφών ελληνικού - ανατολικού κόσμου και οι μυκηναϊκοί εμπορικοί σταθμοί στις ακτές του σημερινού Λιβάνου (από τον 16ο έως τον 11ο αι. π.Χ.)", η τρίτη "Έλληνες και Φοίνικες: συναντήσεις στα σταυροδρόμια της Μεσογείου (από τον 11ο έως τον 6ο αι. π.Χ.)" και η τέταρτη "Ο μετασχηματισμός στο εμπόριο της Μεσογείου και στις σχέσεις Ελλήνων -Φοινίκων (6ος -4ος αι.).

Θα ακολουθήσουν άλλες πέντε ειδικές θεματικές ενότητες: "Η άλωση της Τύρου (332 π.Χ.) και ο εξελληνισμός της Ανατολής", "Το αλφάβητο", "Κύπρος: ανάμεσα στο Αιγαίο και την Ανατολή", "Από τον μύθο στην Ιστορία : στα χνάρια του Κάδμου" και "Οι Φοίνικες και η αρχαία ελληνική γραμματεία". Η έκθεση θα πλαισιωθεί από σύντομο οδηγό-κατάλογο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: