Έργα πολιτισμού στην Κεντρική Μακεδονία

Περισσότερα από 32,7 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν και διατίθενται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για έργα που αφορούν την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013.
Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και οι εποπτευόμενοι απ' αυτό φορείς καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους. «Τα έργα που θα προταθούν πρέπει να αφορούν σε αποκαταστάσεις μνημείων και σε αποκαταστάσεις και αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων», τόνισε ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Τσιότρας.

Σχόλια