Ίδρυμα Καρούτα από την ΕΜΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 1246, 24 Ιουνίου 2009, τεύχος δεύτερο) το Προεδρικό Διάταγμα βάσει του οποίου συνιστάται στη Θεσσαλονίκη το κοινωφελές ίδρυμα Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ΄Ιδρυμα Αλεξάνδρου και Καλλιθέας Καρούτα. Διαθέτει κεφάλαιο πέντε εκατομμυρίων ευρώ και διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και την ισόβιο Αντιπρόεδρο κα Καλλιθέα Αλ. Καρούτα.
Βάσει του άρθρου 2, σκοποί του νέου ιδρύματος είναι:
* Η χρηματοδότηση προς επίτευξη των σκοπών και του έργου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
* Η οικονομική ενίσχυση του Καρουτείου Γυμνασίου-Λυκείου Πενταλόφου Κοζάνης και των οικοτροφείων αρρένων και θηλέων Πενταλόφου.
* Η οικονομική ενίσχυση των σχολείων και μαθητών της περιοχής Πενταλόφου Κοζάνης.
Το Προεδρικό Διάταγμα υπογράφουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι εποπτεύοντες Υπουργοί Οικονομίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού.
Χθες, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος και συνεκροτήθη σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Νικόλαος Ι. Μέρτζος, Ισόβιος Αντιπρόεδρος: Καλλιθέα Αλ. Καρούτα, Γενική Γραμματέας: Τερέζα Πεντζοπούλου Βαλαλά, Ταμίας: Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Σύμβουλοι: Αθανάσιος Καραθανάσης, Ιωάννης Κολιόπουλος, Χαράλαμπος Νάσλας, Βασίλειος Πάππας, Κωνσταντίνος Πλαστήρας και Κωνσταντίνος Χατζηδήμος.
Ο Πεντάλοφος Κοζάνης είναι η γενέτειρα του Μακεδόνος αειμνήστου μεγάλου ευεργέτη Αλεξάνδρου Καρούτα όπου ο ίδιος εν ζωή, με γενναίες δωρεές του, ίδρυσε από δεκαετιών το Γυμνάσιο-Λύκειο Πενταλόφου και τα οικοτροφεία των μαθητών του, αρρένων και θηλέων. Κατά τον Μεσοπόλεμο μετανάστευσε στην Αφρική, όπου, αυτοδιημιούργητος με έδρα το Τσαντ, ανέπτυξε δίκτυο επιχειρήσεων και απέκτησε μεγάλη περιουσία την οποία διέθεσε υπέρ της ελληνικής Μακεδονίας.
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τον ευγνωμονεί. Ευγνωμονεί, επίσης, και τιμά βαθειά την Μακεδόνισσα χήρα του Κυρία Καλλιθέα Καρούτα, πιστή σύντροφό του στην Αφρική και ισόβιο Αντιπρόεδρο του ιδρύματος, η οποία συνεχίζει να αφιερώνει μεγάλο μέρος της περιουσίας της σε εθνικές ευεργεσίες υπέρ της Μακεδονίας μας.

Σχόλια