Έργα Κολοζώφ στο Αρχαιολογικό

Μετατεχνική είναι ο τίτλος της έκθεσης έργων γλυπτικής του Σταύρου Κολοζώφ, που παρουσιάζεται στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο καλλιτέχνης ασχολείται με την αναπαράσταση οπτικών παραισθήσεων τις οποίες, όπως λέει, ο εγκέφαλος αναγκάζεται να σβήσει για να μην καταστραφεί από υπερφόρτωση πληροφοριών.
Η σχέση αντικειμένου, χώρου και οπτικής απασχολεί τον καλλιτέχνη για τη δημιουργία των έργων του. Η γεωμετρική ερμηνεία της φόρμας και η επιδίωξη πλαστικότητα ςμέσω της αλληλοσυσχέτισης επίπεδων επιφανειών είναι το γλυπτικό ιδίωμα του καλλιτέχνη.
Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχόλια