Ένα κτίριο, ένας αιώνας
Το κτίριο Νεδέλκου σήμερα


Στις 26 Φεβρουαρίου 2009 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη θεμελίωση του «Κτιρίου Νεδέλκου» σε σχέδια Ξενοφώντα Παιονίδη, και το Δ.Σ. της Αγιορειτικής Εστίας που φιλοξενείται εκεί, οργανώνει με την ευκαιρία αυτή Έκθεση με το ιστορικό της οικογένειας Νεδέλκου, την μεγάλη εθνική, κοινωνική, επιστημονική συμβολή του ιατρού Κωνσταντίνου Νεδέλκου και τις περιπέτειες του κτιρίου, τις καταστροφές, τις απειλές κατεδάφισης και τελικά, τη διάσωση και αξιοποίησή του.
Η Έκθεση, χωρισμένη σε 5 ενότητες περιλαμβάνει:
1. Την Θεσσαλονίκη και την Εγνατία Οδό των αρχών του 20ου αιώνα, το ιστορικό της οικογένειας Νεδέλκου, της ανέγερσης της κατοικίας στην ελληνική συνοικία της Παναγούδας και τη κοινωνική και επιστημονική δραστηριότητα του Κωνσταντίνου Νεδέλκου.
2. Τη δραματική περίοδο από το 1978 έως το 1994, με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως «κόκκινου» μετά το σεισμό του 1978, την εγκατάλειψή του από την οικογένεια Νεδέλκου, τις απόπειρες απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης, τη σταδιακή παρακμή και διάλυσή του.
3. Την περίοδο της ανάθεσης μελέτης (1995) αποκατάστασης και επανάχρησης του διατηρητέου κτιρίου από το Δήμο Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας», τα πρώτα έργα στατικής επάρκειας, στήριξης του κτιρίου και αποκατάστασης της πρόσοψής του κ.λ.π.
4. Τη νέα Μουσειολογική - Μουσειογραφική Μελέτη (2006) ολοκλήρωσης εργασιών στο κτίριο, διαμόρφωσης των χώρων, ώστε να φιλοξενηθούν η Έκθεση των Κειμηλίων του Πρωτάτου και οι λοιπές μελλοντικές δραστηριότητες της Αγιορειτικής Εστίας, στην οποία παρεχωρήθη από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
5. Την περίοδο λειτουργίας της Αγιορειτικής Εστίας με τη φιλοξενία στο κτίριο των δραστηριοτήτων της, (Συνεδρίων, Εκθέσεων, Εκδόσεων, Ερευνών, Βιβλιοπωλείου, Βιβλιοθήκης, Αρχείων κλπ.).
Στην ολοκλήρωση της Έκθεσης συνέβαλαν οι εταιρίες μελέτης των δύο περιόδων, το Αρχείο Νεδέλκου που συγκρότησε η Αγιορειτική Εστία, η πρόσφατη έρευνα στην 4η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, στο Κέντρο Ιστορίας και στη Δ/νση Κτηματολογίου του Δήμου Θεσσαλονίκης κ.λ.π. με τη βοήθεια του μουσειολόγου Δαμιανού Κωνσταντινίδη και του γραφίστα Γιάννη Οικονομίδη.
Η Έκθεση εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 19:30 παρουσία των αρχών της πόλης, της οικογένειας του δωρητή, του τεχνικού κόσμου και των Θεσσαλονικέων που γνώρισαν την «Κλινική Νεδέλκου» επί ένα ολόκληρο αιώνα.

Το κτίριο Νεδέλκου την περίοδο της καταστροφής. Ευτυχώς, πρόλαβαν...

Σχόλια